top of page

Tracks & Trails

Public·7 members

Likas Bil CyanAko ay isang nagmemerkado sa loob ng maraming taon kaysa sa inaasahan kong aminin, at natutunan ang disiplina sa marketing sa lahat ng mga channel, gamit ang lahat ng mga uri ng taktika, mula sa diskarte hanggang sa pagpapatupad. Ang pagdaragdag ng social media bilang isa pang channel para sa marketing ay isang likas na pag-unlad at isa, sa kasamaang palad maraming mga marketer ang hindi pinansin hanggang kamakailan lamang kapag napagtanto nila na mas mahusay nilang malalaman ang bagay na ito.
Likas Bil Cyan


Download File: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgohhs.com%2F2udZj9&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw0UAjVat5qCte9mHuf9Iozj

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page