top of page

Tracks & Trails

Public·7 members

Bola Raz Jedna Trieda Pdf


V umeleckej čítanke Bola raz prvá trieda zostavenej z tvorby Kristy Bendovej nájdu prváci veľa humoru a radosti. Najmä vtedy, keď sa z nej naučia sami čítať. Nájdu v nej obľúbené básničky Bola raz jedna trieda, Ako Jožko Pletko poobliekal všetko, Cirkus Hopsasa a mnohé ďalšie.
Bola Raz Jedna Trieda Pdf


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ftinourl.com%2F2u0shW&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3-JyNkCvCmNtgZuU33iyaiOdbor divadelná réžia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave absolvoval v roku 2010 v ročníku profesora Ľubomíra Vajdičku. Počas štúdia sa zúčastnil študijného programu Erazmus v Prahe, kde sa stretol s americkou režisérkou Anne Bogart a pod jej vedením absolvoval herecký tréning Viewpoints. Absolventskou autorskou inscenáciou Bola raz jedna trieda (2010; najskôr VŠMU, neskôr Divadlo Andreja Bagara v Nitre) sa zreteľne zapísal do povedomia divákov i súčasnej teatrológie. Renomovaný slovenský divadelný kritik a historik Vladimír Štefko udelil tejto inscenácii cenu Commedie dell scholarum za inteligentnú recesiu. Po skončení štúdia spolupracoval s viacerými slovenskými divadlami (Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Slovenské komorné divadlo v Martine, Mestské divadlo Žilina, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove). Jeho inscenácie pravidelne hosťujú na českých a slovenských divadelných festivaloch. Je nositeľom dvoch ocenení zo slovenského festivalu súčasnej drámy a divadla Nová dráma/New Drama a nominantom na cenu Objav roka festivalu Kremnické gagy.


Režisér Ján Luterán patrí k najmladším predstaviteľom slovenskej réžie. Inklinuje k súčasnému divadlu a doposiaľ inscenuje iba novú drámu a autorské texty. Vôbec prvú autorskú žilinskú inscenáciu projekt.svadba, absolventskú inscenáciu Bola raz jedna trieda alebo košickú Causa Bonasus možno zaradiť k dielam, ktoré najväčšmi vystihujú režisérovu poetiku a rukopis. Ten je charakteristický predovšetkým autorským nadhľadom, zmyslom pre originálne divadelné skratky, využívaním prvkov kabaretu a osobitým humorom prameniacim najmä z irónie a latentného sarkazmu. Hoci v zmysle politickej alebo spoločenskej provokácie by sa o Luteránových inscenáciách dalo hovoriť len ťažko, mnohé sa spoločensko-kritickej rovine nevyhýbajú, no režisér ju obvykle vpracováva do diela implicitne. Pri práci s hercom smeruje ku kolektívnemu dielu. Po dôkladnom rozanalyzovaní témy hry alebo koncepcie vedie herca k spoluzodpovednosti za výsledný tvar inscenácie. Herec sa u Luterána stáva nielen interpretom textu ale aj svojbytným tvorcom, ktorému mantinely určuje režisér.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page