top of page

News & Events

Public·32 members

Jigsaw Ondertitels NederlandsBovendien zorgen we ervoor dat de vertaling vanaf het begin wordt ingedeeld in ondertitels, dus één of hooguit twee korte regels per tekstblokje. Hierbij letten we erop dat de vertaling precies past bij de beelden en het ritme van de gesproken tekst.
Jigsaw ondertitels NederlandsDaarnaast verzorgen we de timing of spotting van de ondertitels, waarbij we bepalen wanneer elke ondertitel precies in beeld komt en wanneer de ondertitel weer verdwijnt. We houden ook rekening met de beschikbare tijd: hoe korter een blokje in beeld blijft, hoe minder tekst erin past. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page